lørdag den 5. juli 2008

Christian den tredies kanal...


Langs med vejen forbi mit hus er der et bredt område 4-6 m. bred, der ligger en del lavere en resten af terrænet....det er resterne af Christian den tredies kanal....en kanal der blev gravet i 1600-tallet for at lede vand ind til voldgraven rundt om Randers. Man skulle tro det var vand fra Gudenåen, man ville bruge dengang, da Gudenåen lå tættest på byen, ja gik gennem byen....men det var den tilløbende å "Nørreåen" (til Gudenåen), der skulle lede sit vand ind til Randers...og hertil var der nok 5-6 km. .....kanalen blev gravet og vandet fra Nørreåen blev ledt ind til byen......og underligt at tænke sig at sporene kan ses i landskabet så lang tid efter...måske fordi den er fredet og der må hverken fyldes jord på eller bygges eller noget som helst.....om vinteren står der altid vand i disse områder......her ses et stykke inde i Fladbro skov, der nu er blevet ryddet for småtræer og man fornemmer her bredden af kanalen.....og det blev nok gravet med håndkraft......jeg har læst om det i en bog om Randers by´s historie fra biblioteket men har den ikke selv....men der var flere detaljer i historien, så vidt jeg husker...noget med folk, der blev tvangsudskrevet til at grave bl.a.........

Ingen kommentarer: