lørdag den 23. august 2008

Kilde på afveje...


...hos nogle venner er der nogle kilder, der løber ned til en sø i haven...men kilden havde fundet en vej gennem græsplænen, hvilket medførte at der omkring kildens udløb i søen var drivende vådt og sjappet på græsplænen....vi var defor henne og hjælpe med at grave et drænrør ned, så kilden kunne løbe gennem røret og videre ud i søen....nu må vi se om det hjælper....

..her løber der en kilde og vi gravede først nogle spadestik ned og lavede en større rende og placerede drænrøret deri....og dækkede med græstørvene igen...vi passede på at røret ikke stoppede i enderne...men måske skal de spules ind imellem.....

...når græsset gror omkring kan man ikke se røret......

Ingen kommentarer: