torsdag den 25. juni 2009

Pumpning af grundvand.....

I forbindelse med vådområde Hornbæk enge, hvor vandet fra Gudenåen skal kunne løbe frit ud på engene som i tidligere tider.......skal vi have adskilt vores regnvand og spildevand......og det er ved at blive lavet i disse dage.....på billederne her er et sugespidsanlæg sat til for at gøre det tilgængeligt at lægge brønden...

For at kunne grave en ny brønd ned til spildevandet i det ret våde område hernede, er det nødvendigt at sænke grundvandet i et mindre område for at tørlægge til gravearbejdet. og til det bruges et sugespidsanlæg. Når vandet er pumpet op i anlægget fører den blå og bløde slange grundvandet længere ned i engområdet, så det ikke generer der, hvor der skal graves hul til en brønd......... via den nye brønd er det meningen at spildevandet så pumpes op i en spildevandsledning, der løber langs vejen foran vores hus.....

...der er mange meter slange.....

her ses sugespidsanlægget, hvor de tyndeste sorte slanger fører ned i jorden og pumper vandet op i de større sorte slanger og ( tror jeg) videre ind i maskinen og videre ud gennem den blå slange...

Ingen kommentarer: