lørdag den 27. marts 2010

Fremtidigt vådområde...nutidigt vådområde...


Tidligere var der mark hele vejen ned til diget langs Gudenåen...diget er det som ses, hvor vandet igen brydes af vegetation....og bagved diget løber Gudenåen...sandsynligvis vil digerne blive brudt af store rør allerede i dette forår og så vil der være en ret fri gennemstrømning af vand fra Gudenåen til området som ses her....at der allerede er meget vand og faktisk allerede et slags vådområde ses jo tydeligt....og det er fordi alle drænrør og dræningskanaler er sløjfet og lige så stille har disse marker forvandlet sig til et stort sammenhængende vandområde....og da vi havde sne og is var området i lang tid et stort isområde og en del mennesker tog her ned og løb på skøjter.....nu er det tydeligt, at det er blevet forår....
På billedet her ovenfor ses nærmest en lille tange ud til det vandfyldte område....

Her kan man se tangen, men jeg har bevæget mig længere tilbage....og står på en mindre forhøjning inde på en mark...

I vinterens løb er der en del fugle, der har ladet livet og efter isen forsvandt, kunne jeg se rester på marken...

Birka er en rigtig "futtehund"...og hun futter stille rundt og snuser til alt det som er kommet frem under sneen...
...det er et rent eldorado for fuglelivet hernede og man mærker tydeligt at nu er det ved at komme gang i det hele igen efter en ret hård vinter, hvor det hele var is....
I baggrunden ses mit hus ved siden af den store gruppe af træer...

Ingen kommentarer: