torsdag den 11. september 2008

Mit hus set fra diget ved Gudenåen...


I baggrunden kan man lige skimte det hvide hus....i området går en del køer og det giver en rar fornemmelse af, at det er et levende område...et område der bruges fremfor at være udelukkende smuk natur...sådan er mit natursyn...naturen skal bruges (dog ikke misbruges)....køerne er med til at skabe muligheder for andre dyr.....nogle fugle holder af områder med lavt græs.....andre skal have lidt højere græs at skjule sig i og nogle dyr kan godt lide områder med ret højt græs eller kornmarker, de kan gemme sig i....og der er marker, hvortil der er givet braklægningsstøtte, og det giver flere marker med meget forskelligt ukrudt og græs over en længere periode...
Et stort område tæt på Gudenåen skal være del af et projekt, hvor Gudenåens diger nedlægges delvist og åen får lov til at flyde over på markerne omkring....bl.a for at sænke udledningen af kvælstof m.m. i Gudenåen...se mere om Vådområdeprojekt

Ingen kommentarer: